جواب یک سؤالم

از یکی دو سال پیش که با دعای یا من ارجوه لکل خیر ماه رجب آشنا و مأنوس شدم، همه ش این سؤال در مورد کلمه جمیع تو ذهنم بود.

 

اگر انسان در این باره بیاندیشد که چرا کلمه جمیع در عبارت «اعطنی جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الآخره» تکرار شد، ولی در عبارت «و اصرف عنی جمیع شر الدنیا و شر الآخره» تکرار نشده است، شایه به این نتیجه برسد که این اختلاف عبارت به این مطلب اشاره دارد که شر – که همان دوری از رحمت خدا و محرومیت از بخشایش الهی است – امری عدمی است، ولی چون خیر امری وجودی می باشد، گویا انواع آن نیز بی‌شمار است. و اما این که چرا «جمیع شر الدنیا» در دعا آمده، گویا به این جهت است که شرهای دنیا برای همه مردم معلوم نیست.  (المراقبات، میرزا جواد آقا ملکی تبریزی)

 


/ 0 نظر / 50 بازدید