سبحان الأعزّ الأکرم

اصلاً می‌توانی تصورش را بکنی؟ این قوه تخیل که خداوند به آدم عطا کرده، تخیلی که بدون هیچ محدودیتی می‌تازد و تو را به هر جا که بخواهی می‌برد ... مطمئنم در مقابل این توصیف عاجز می‌ماند...

اصلاً دوست دارم هالیوود با تمام امکاناتش، با تمام نرم افزارهایش ... اصلاً با استفاده از تمام ابرکامپیوترهایی که وجود دارند، بیایند و این توصیف را به تصویر بکشند... ببینم می‌توانند؟

اصلاً احساس می‌کنم تمام این مقیاس‌ها و واحدهایی که ما برای توصیف و اندازه گرفتن دنیایمان به کار می‌بریم پوچ و مسخره و بی‌ارزش هستند!

 

کسی که سی روز از ماه رجب را روزه بگیرد، منادی از آسمان صدا می‌زند: ای بنده خدا! گذشته‌ات بخشیده شد، در بقیه عمر عمل خود را از نو شروع کن. و خداوند متعال در تمام بهشت‌ها در هر بهشت چهل میلیون شهر از طلا به او می‌دهد، در هر شهر چهل میلیون کاخ، در هر کاخ چهل میلیون خانه، در هر خانه چهل میلیون سفره از طلا، بر هر سفره یک میلیون سینی بزرگ، در هر سینی چهل میلیون رنگ غذا و نوشیدنی، با رنگ جداگانه، می‌باشد و در هر خانه‌ای چهل میلیون تخت از طلا وجود دارد که هزار ذراع در هزار ذراع است، بر هر تختی کنیزی از حورالعین قرار دارد که هر کدام سیصد هزار زلف نوری دارند و هر کدام از این زلف را یک میلیون دختر خدمتکار خردسال حمل نموده و با مشکل و عنبر پوشانده‌اند تا روزه دار ماه رجب نزد او برود.

این‌ها برای کسی است که تمام ماه رجب را روزه بگیرد. عرض شد: ای پیامبر خدا! کسی که به علت ضعف یا مرض، یا زنی که پاک نباشد و نتواند روزه بگیرد، چه کاری انجام دهد تا به ثواب آنچه فرمودی برسد؟ حضرت فرمود: برای هر روز قرص نانی صدقه بدهد. قسم به خدایی که جانم در دست قدرت اوست، اگر هر روز این گونه صدقه بدهد، به آنچه گفتم و بیش از آن می‌رسد. زیرا اگر همه مخلوقات آسمان‌ها و زمین جمع شوند تا مقدار ثواب این عمل را معین کنند، به یک دهم فضائل و درجاتی که در بهشت‌ها به آن می‌رسد، نمی‌رسند. عرض شد: ای رسول خدا! کسی که نتواند صدقه بدهد، چه کاری انجام دهد تا به آنچه فرمودی برسد؟ حضرت فرمود: با این تسبیح در هر روز ماه رجب صد مرتبه خدا را تسبیح می‌کند تا سی روز تمام شود: « سبحان الإله الجلیل، سبحان من لاینبغی التسبیح الّا له، سبحان الأعزّ الأکرم، سبحان من لبس الغزّ و هو له أهل

/ 1 نظر / 43 بازدید
ریحان

حس کردم یه حسرت بزرگ نشست تو دلم ... یه جا !!!