یکی از دلایل بســــیار حائز اهمیت در دیر به دیر پست گذاشتن من چیزی نیست جز تنبلی ... :دی

خواستم بگویم که یک موقع فکر نکنید خدای نکرده چیزی برای گفتن نداشته باشم، همین الان چند پست در ذهنم دارند وول می‌خورند ولی یک سری مشکلات در سر راه پیاده کردن و منتشر کردن آنها وجود دارد!

اصولا من اول که پا در اینترنت می‌گذارم به سراغ خواندن مطالب جدید این دنیا می‌روم و هی می‌چرخم و می‌گردم و می‌نوشم از این جام*! و در آخر هم وقتی می‌آیم اینجا که چیزی تایپ بنمایم دیگر رمقی نمانده و سردرد گرفته‌ام و تمرکز ندارم و این حرف‌ها...!

همین دیگر... این الان یک غُر به خودی بود!

*بی‌خود شده از خویشم و از گردش ایّام... یک مصرع از آهنگ عشق الهی با صدای عصار هستن!