من فکر می‌کنم که یه شاهی چیزی باید باشم، یعنی شاه که نمی‌تونم باشم، طبیعتا باید ملکه باشم. شایدم شاهزاده ... چرا؟ برای اینکه از این گلها خیـــــــلی خوشم میاد و به قول یزدی‌ها پَسَندونه (=پسندمونه). و تازگی‌ها فهمیدم که اسمشون شاه‌پسنده ...

 

MyPhotography01

عمرتون مثل گل نباشه، مادر!