آنان که سر به زیر آستان حیدرند
مدیون خانواده ی موسی بن جعفرند ...

 

 

واقعا اگر هم‌جوار دخترت نبودم ... که بودم؟!

و اگر زیارت پسرت نبود... دیگر چه بود؟!

فرزندانت همه‌ی داشته های من هستند ...

و من مشتاق نفس کشیدن دوباره در حرمت، زیر آن دو گنبد زیبای طلا... هم‌جوارِ نوه‌ات ... جوادِ رضا ...

علی نبینا و آله آلاف التحیّة و السلام